Аралаш толалар

Аралаш толалар

  1. А-3-009 “Пахта ва полиэфир толалари аралашмасидан калава иплари ва янги турдаги газламалар ишлаб чиқариш ва бўяшни такомиллаштирилган ресурстежамкор технологиясини яратиш”
  2. А-3-022 “Янги турдаги поликомпонент калава ипи (ипак, жун ва кимёвий толалар) ва газлама ишлаб чиқаришнинг ресурстежамкор технологияларини яратиш”
  3. И-2015-2-8 “Полиэфир ва табиий толалар аралашмали янги турдаги газламаларнинг ишлаб чиқариш ресурстежамкор технологияларини Бухоро “Тола ипак текстил” масъулияти чекланган жамиятида жорий этиш”
  4. И-2016-2-10 “Янги рақобатбардош ип ва полиэфир толалари билан аралаш ип газламалар турларини ва уларни ишлаб чиқариш технологиясини яратиш хамда “BUKHARA TEHNOTEKS” корхонасида жорий этиш”
Ўзбек