Ипак толаси

Ипак толаси

  1. А-3-003 “Ипакчилик тармоғидаги пиллакашлик корхоналарининг замонавий дастгохларида энерго ва ресурстежамкор иш режимларини ишлаб чиқиш”
  2. А-3-004 “Наслли пиллаларни технологик кўрсаткичларини назорат қилиш ва ажратиб олиш усулини ишлаб чиқиш”
  3. А-3-010 “Замонавий пилла чувиш дастгохларида юқори сифатли хом ипак олиш такомиллаштирилган ресурстежамкор технологиясини яратиш”
  4. А-3-012 “Қўшимча скалоли тўқув дастгохларида табиий ипакдан ресурстежамкор такомиллаштирилган газлама шаклланиш технологиясини ва оптимал параметрларини яратиш”
  5. А-3-020 “Пиллакашлик чиқиндилари ва чувишга яроқсиз бўлган пиллалардан йигирилган ипак ипи олиш янги  юқори самарали ресурстежамкор
  6. технологиясини яратиш”
  7. А-3-021 “Табиий ипакдан креп газламаларни янги турларини ишлаб чиқариш юқори самарадор ресурстежамкор технологияларини яратиш”
  8. А-3-022 “Янги турдаги поликомпонент калава ипи (ипак, жун ва кимёвий толалар) ва газлама ишлаб чиқаришнинг ресурстежамкор технологияларини яратиш”
Ўзбек