VIII Республика инновацион ярмарка (2015 йил)

Тақдим этилган лойиҳалар

  1. Халқаро стандартлар билан уйғунлаштирилган тўқимачилик, ипакчилик ва трикотаж саноати учун Давлат стандартлари
  2. Табиий ипак ипларини бобина ўраш машиналарида қайта ишлаш модернизатсиялаштирилган ресурстежамкор технология
  3. Пиллалари юқори сифатли хом ипак олишни таъминлайдиган, тут ипак қуртининг янги зот ва дурагайлари
  4. Икки компонентли янги таркибда эшилган иплардан ташкил топган креп газламаларни янги турлари ва уларни ишлаб чиқариш технологияси
  5. Табиий ипакдан газлама шаклланиш ресурстежамкор такомиллаштирилган технологияси
  6. Чойшаббоп ва кўйлакбоп газламаларни янги турлари ва уларни ишлаб чиқариш технологияси

Ёш олимлар бўйича

  1. Тут ипак қурти боқишни янги ресурстежамкор агротехнологияси
  2. Чувишга яроқсиз бўлган пиллаларни ипак тўшамасига қайта ишлаш янги технологияси
  3. Суғурта ҳолатлари ахборот қидирув тизими
Ўзбек