O`zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligi tamonidan berilgan patentlar

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti, UZ

Ixtiro mualliflari: Valiyev G.N. Alimbayev E.Sh. Axunbabayev O.A.

Ustuvorlik sanasi: 2017-11-28

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Valiyev G.N. Axunbabayev U.O. Tuychiyev I.I.

Ustuvorlik sanasi: 2010-11-30

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti, UZ

Ixtiro mualliflari: Axunbabayev O.A. Valiyev G.N.

Ustuvorlik sanasi: 2010-09-02

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti, UZ

Ixtiro mualliflari: Axunbabayev O.A. Valiyev G.N.

Ustuvorlik sanasi: 2010-09-02

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti, UZ

Ixtiro mualliflari: Axunbabayev O.A. Valiyev G.N. Axunbabayev U.O. Muxamadrasulov Sh.X..

Ustuvorlik sanasi: 2010-09-02

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti, UZ

Ixtiro mualliflari: Axunbabayev O.A. Valiyev G.N. Axunbabayev U.O. Muxamadrasulov Sh.X..

Ustuvorlik sanasi: 2010-09-02

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Valiyev G.N. Tuychiyev I.I. Axunbabayev U.O.

Ustuvorlik sanasi: 2009-11-23

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti, UZ

Ixtiro mualliflari: Alimbayev E.Sh. Abdullayev U.T. Valiyev G.N. Axunbabayev O.A.

Ustuvorlik sanasi: 2008-08-29

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Axunbabayev O.A. Valiyev G.N.

Ustuvorlik sanasi: 2008-08-15

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Tuychiyev I.I. Axunbabayev U.O. Valiyev G.N.

Ustuvorlik sanasi: 2008-08-15

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti, UZ

Ixtiro mualliflari: Asrarov G.G. Valiyev G.N.

Ustuvorlik sanasi: 2007-11-28

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti, UZ

Ixtiro mualliflari: Asrarov G.G. Raximxodjayev G.A. Valiyev G.N. Axunbabayev O.A.

Ustuvorlik sanasi: 2007-11-28

Patentga egalik qilivchilar: O`zbekiston tabiiy tolalar ilmiy-tadqiqot instituti, Uz

Ixtiro mualliflari: Axunbabayev O.A. Valiyev G.N. Mirzaxonov M.M.

Ustuvorlik sanasi: 2006-11-29

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Valiyev G.N. Axunbabayev O.A. Ganiyev A.Ya. Abdurazakov A.G. Qodirov M.Sh.

Ustuvorlik sanasi: 2006-11-29

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Axunbabayev O.A. Raximxodjayev G.A. Valiyev G.N. Mirzaxonov M.M.

Ustuvorlik sanasi: 2006-11-29

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti, UZ

Ixtiro mualliflari: Valiyev G.N. Axunbabayev O.A. Ganiyev A.Ya. Abdurazakov A.G.

Ustuvorlik sanasi: 2005-08-22

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Valiyev G.N. Raximxodjayev G.A. Mirzaxonov M.M. Axunbabayev O.A. Alimbayev E.Sh.

Ustuvorlik sanasi: 2005-08-22

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti, UZ

Ixtiro mualliflari: Valiyev G.N. Axunbabayev O.A. Alimbayev E.Sh. Mirzaxonov M.M. Raximxodjayev G.A

Ustuvorlik sanasi: 2003-08-27

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti, UZ

Ixtiro mualliflari: Axmadaliyev A.A. Axunbabayev O.A.Askarov Yu. Akbarov M. Valiyev G.N. Raximxodjayev G.A.

Ustuvorlik sanasi: 2003-06-05

Patentga egalik qilivchilar: "Shoyi" tadqiqot instituti, Uz

Ixtiro mualliflari: Askarov Yu. Axunbabayev O.A. Valiyev G.N. Raximxodjayev G.A. Rasulov M.R. Mamayusupov M.G. Anorkulova I.X. Alimova X

Ustuvorlik sanasi: 2002-03-15

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Valiyev G.N. Axunbabayev O.A.

Ustuvorlik sanasi: 2012-10-24

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Axunbabayev O.A. Valiyev G.N. Mirzaxonov M.M.

Ustuvorlik sanasi: 2012-09-20

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Mirzaxonov M.M. Valiyev G.N.

Ustuvorlik sanasi: 2012-05-17

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Valiyev G.N. Axunbabayev O.A. Mirzaxonov M.M.

Ustuvorlik sanasi: 2011-04-06

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Axunbabayev O.A. Valiyev G.N.

Ustuvorlik sanasi: 2010-11-30

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Valiyev G.N. Mirzaxonov M.M. Axunbabayev O.A.

Ustuvorlik sanasi: 2010-09-02

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Mirzaxonov M.M. P.X.V.Rode Valiyev G.N. Axunbabayev U.O.

Ustuvorlik sanasi: 2010-09-02

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Tuychiyev I.I. Valiyev G.N. Axunbabayev U.O. Ergashev Yu.

Ustuvorlik sanasi: 2009-11-23

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Axunbabayev O.A. Valiyev G.N. Xusanbayev A.M.

Ustuvorlik sanasi: 2008-02-20

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Axunbabayev O.A. Valiyev G.N.

Ustuvorlik sanasi: 2007-11-28

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Axunbabayev O.A. Valiyev G.N.

Ustuvorlik sanasi: 2007-11-28

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Axunbabayev O.A. Valiyev G.N. Xusanbayev A.M.

Ustuvorlik sanasi: 2007-10-25

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Axunbabayev O.A. Valiyev G.N. Xusanbayev A.M.

Ustuvorlik sanasi: 2006-11-29

Patentga egalik qilivchilar: O'zbekiston Tabiiy Tolalar Ilmiy Tadqiqot Instituti,UZ

Ixtiro mualliflari: Axunbabayev O.A. Valiyev G.N. Alimbayev E.Sh.

Ustuvorlik sanasi: 2006-11-29

Patentga egalik qilivchilar: "O'zbekiston tabiiy tolalar ilmiy tadqiqot instituti" masulyati cheklangan jamiyati,UZ

Ixtiro mualliflari: Valiyev G.N. Axunbabayev O.A. Mirzaxonov M.M.

Ustuvorlik sanasi: 2005-08-22

Patentga egalik qilivchilar: M.CH.J. "O'zbekiston tabiiy tolalar ilmiy tadqiqot instituti",UZ

Ixtiro mualliflari: Ganiyev A.Ya. Xolmatov A.K. Valiyev G.N. Axunbabayev O.A. Tuychiyev I.I. Xolmatov A.A. Xolmatov I.A.

Ustuvorlik sanasi: 2005-06-21